Būtiskākās atšķirības starp dažādām saimnieciskās darbības formām un nodokļu piemērošanas veidiem 2014 gads.

*Dotajā tabulā ir apkopotas tikai biežāk izmantotās nodokļu likmes un situācijas un tā izmantojama tikai informatīvam nolūkam vispārējā priekšstata gūšanai. Tabula nevar būt par pamatu nodokļu piemērošanai visos gadījumos un uzņēmuma grāmatvedības uzskaitei. Katra konkrēta situācija ir jāizskata atsevišķi un jāskata kopā ar citiem saistošajiem LR normatīvajiem aktiem.


Saīsinājumi:
IIN Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
UIN Uzņēmuma ienākumu nodoklis
MUN Mikrouzņēmuma nodoklis
PVN Pievienotās vērtības nodoklis
UR Uzņēmumu reģistrs
 

 .