Valsts budžeta ieņēmumu kontu saraksts no 01.01.2015.

Saņēmējs:

Valsts kase, Reģistrācijas numurs 90000050138 

Saņēmēja iestāde VALSTS KASE (BUDŽETA MAKSĀJUMI)

BIC kods TRELLV22 


LV91TREL1060000110000 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

LV08TREL1060000121000 Uzņēmumu ienākuma nodoklis

LV71TREL1060000122000 Peļņas nodokļa parādi

LV37TREL1060000220000 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

LV85TREL1060000230000 Sociālā nodokļa parādi

LV61TREL1060000710000 Patentmaksas

LV75TREL1060000721000 Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

LV41TREL1060000722000 Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas

LV07TREL1060000723000 Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

LV37TREL1060000511000 Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis

LV03TREL1060000512000 Apgrozījuma nodokļa parādi

Pārējos nodokļu kontus un pilnu informāciju lūdzu skatīt šeit:

https://www.vid.gov.lv/dokumenti/noderigi/valsts%20pamatbudzeta%20ienemumu%20konti/2013/vid%20konti_2014.pdf

 

 .