AKTUĀLI: Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – SIA un pašnodarbinātām personām - aktualizēts uz 2016. gadu.

       Likme 2015. gadā 9%, 2016. gadā 5%, pie nosacījuma, ka darbinieku skaits nepārsniedz 5, ka algas darbiniekiem nepārsniedz 720 EUR mēnesī (pārsnieguma daļai piemērojama 20 % likme) – atgādinu, ka pārsniedzot kādu no MUN likumā noteiktajiem kritērijiem, MUN maksātājs zaudē tiesības būt par MUN maksātāju ar nākamo taksācijas  gadu.

       Ļoti svarīgs moments – dibinot mikrouzņēmumus, kā arī slēdzot līgumus ar MUN maksātāju nodokļu optimizācijas nolūkos (darba spēka izmaksu samazināšana), pievērsiet uzmanību, vai sadarbības būtība neatbilst personāla nomai, t.i., darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanai (vairāk par šo tēmu lasiet rakstā „Riski un ieguvumi slēdzot līgumu arMikrouzņēmumu nodokļu maksātāju), jo pakalpojuma saņēmējs būs atbildīgs par nodokļu neaprēķināšanu un nenomaksātiem nodokļiem.

       SIA – MUN maksātājs:

·         SIA dalībnieki ir fiziskās personas;

·         SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;

·         Ja fiziskā persona ir dalībnieks vairākās SIA, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir tikai vienai no šīm sabiedrībām vai, ja persona ir arī, piemēram, IK vai pašnodarbināta persona, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām;

·         Dalībnieki tiek uzskatīti par darba ņēmējiem, līdz ar to nav tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu;

·         Alga nedrīkst pārsniegt 720 €;

·     Pienākums rakstveidā informēt darbiniekus, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ka mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma;

·         Statusu var mainīt tikai ar nākamo taksācijas gadu.

Pašnodarbināta persona – MUN maksātājs:

·    Ja papildus pastāv vēl citas darba attiecības, tad tur tiek zaudētas tiesības uz neapliekamo minimumu un atvieglojumiem par apgādājamiem (tātad, alga „uz rokas” būs mazāka);

·        Ja persona ir dalībnieks SIA un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai IK, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām;

·        Personas mēneša ienākums – savām privātām vajadzībām izņemtie līdzekļi nedrīkst pārsniegt 720 €;

·    Pienākums rakstveidā informēt darbiniekus, ja tādi ir, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ka mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis (un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - 2015. gadā) tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma;

·        Statusu var mainīt tikai ar nākamo taksācijas gadu.

Materiāls ir sagatavots informatīviem nolūkiem. Lai pārliecinātos, vai viss izdarīts atbilstoši likumiem un MK noteikumiem, droši konsultējieties ar mani - 26104721, sanitaul@gmail.com

 

 .