Juridiskas konsultācijas, dokumentu izstrāde, LR normatīvo aktu piemērošana

Aktuāli!

Pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denominācija no latiem uz eiro.

2014.gada 1.janvārī Latvija ir pievienojusies eirozonai, stājās spēkā grozījumi vairākos normatīvajos aktos, tostarp Komerclikumā, aizstājot tajos esošās summas latos ar summām eiro. 

Jāņem vērā, ka kapitālsabiedrībām, kas reģistrētas līdz 31.12.2013., pāreja uz eiro nozīmē ne tikai izmaiņas grāmatvedības un IT jomā, bet arī izmaiņas Uzņēmumu reģistrā esošajos dibināšanas dokumentos (statūtos, dalībnieku reģistra nodalījumā), jo ir jāveic pamatkapitāla pārrēķināšana uz eiro.

 Kapitālsabiedrības ir atbrīvotas no valsts nodevas, kā arī no maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, ja dokumenti tiks sagatavoti un iesniegti līdz 30.06.2016.

Veiksim Jūsu kapitālsabiedrības (SIA, AS) pamatkapitāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro atbilstoši Komerclikuma un Eiro ieviešanas kārtības likuma noteikumiem, un sagatavosim visus nepieciešamos dokumentus izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā. 

Piesaki tikšanos!

 

 .